Złomowisko

Złomowiska najróżniejszego rodzaju można spotkać jak Polska długa i szeroka – nie zawsze niestety wygląda to tak, że funkcjonują w pełni zgodnie z przepisami. Nie każdy punkt zbierania złomu ma szansę na stanie się przyjmującym złom samochodowy.

Niejeden auto złom, z grupy działającej jakby w niedzisiejszym stylu popełniał ekologiczne błędy

Niejeden auto złom, z grupy działającej jakby w niedzisiejszym stylu popełniał ekologiczne błędy

Przynajmniej w rozumieniu samochodów przeznaczonych do pełnej fizycznej kasacji – po trwającym dość długo okresie sporej dowolności w traktowaniu przepisów dotyczących złomowisk przyjmujących samochody, dziś jest to działalność koncesjonowana.

Zatem nie każdy i nie w każdej sytuacji może uruchomić auto złom.
Mimo wielu niedoskonałości w polskich przepisach i pewnych niezgodności istniejących jeszcze dziś w odniesieniu do prawa unijnego, należy uważać, że intencje prawodawcy były klarowne i ze wszech miar uzasadnione; ilość najrozmaitszych szkodliwych dla ludzi i środowiska substancji, jakie mogą zostać uwolnione w czasie niewłaściwie prowadzonego demontażu samochodu, demontażu o zupełnie rabunkowym charakterze – jest ogromna i wymaga szczególnych procedur, uprawnień i doświadczenia.

Auto złom musi zapewniać odpowiedni obieg takich materiałów niebezpiecznych, w szczególności takich jak resztki paliwa, oleju, płynów o charakterze aktywnym i szkodliwym występujących czasem w układach hamulcowych oraz substancji obecnych w układach klimatyzacyjnych samochodów. Stopień złożoności konstrukcyjnej podobnego wyposażenia w różnych typach samochodów jest na tyle duży i zróżnicowany, że nie można powierzać podobnych operacji przypadkowemu personelowi, w szczególności takiemu, który ma w pamięci szybkie i bezrefleksyjne cięcie samochodów na części i chaotycznym raczej odzyskiwaniem niektórych, rzucających się w oczy jako niezużyte części. Dotyczyło to w szczególności złomowanych aut powypadkowych, gdzie często trafiały się relatywnie młode roczniki.

Niejeden auto złom, z grupy działającej jakby w niedzisiejszym stylu popełniał niewybaczalne ze środowiskowego i ekologicznego punktu widzenia błędy. Nieuchronną intencją ustawodawcy było nie tyle zapewnienie dodatkowych wpływów budżetowych, ale w jakimś stopniu wymuszenie i wyegzekwowanie swoistej proekologicznej społecznej edukacji. Niestety w naszych realiach postrzeganie pewnych rozwiązań prawnych odwołuje się do historycznych doświadczeń systemu nakazowo-rozdzielczego i w efektach przynosi skutki dalece mniejsze od zamierzonych. Niemniej jednak dziś auto złom wcale nie musi kojarzyć się z działalnością na pograniczu prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*